Faktúračné údaje


Sídlo spoločnosti:
 
Xcount, s.r.o.
Frankovská1, 831 01 Bratislava, SR
IČO:  43 879 578
DIČ:  2022530356
IČ DPH: SK2022530356
 
Firma Xcount, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  Odd. S.r.o. vložka č. 50068/B.
 
Bankové spojenie:
VÚB Banka: 3162748357/0200
IBAN: SK7702000000003162748357
BIC (SWIFT): SUBASKBX
 
Prevádzkovateľ internetového obchodu:
Xcount, s.r.o.
Frankovská 1, 831 01 Bratislava, SR
IČO:  43 879 578
DIČ:  2022530356
IČ DPH: SK2022530356
 
mail: info@avene-cosmetis.sk
telefón: +421/911 707 666, +421/908 173 893
 
Výdajné miesto internetového obchodu:
Xcount, s.r.o.
Mlynské nivy 54, 821 09 Bratislava, SR